Menu Content/Inhalt
START - INTERKL@SA_2012 arrow K3 Nauczyciele stosują TIK w pracy dydaktycznej arrow język polski arrow Scenariusz - Bitwa pod Grunwaldem według Jana Matejki
Scenariusz - Bitwa pod Grunwaldem według Jana Matejki PDF Drukuj
Wpisał: Ewelina Kałęka   
12.06.2012.

Ewelina Kałęka

Gimnazjum nr 4 w Tychach

 Scenariusz  - Bitwa pod Grunwaldem według Jana Matejki

CZAS:  45 min.

GRUPA: uczniowie kl. II gimnazjum

TEMAT ZAJĘĆ:   Bitwa pod Grunwaldem według Jana Matejki

CEL OGÓLNY:  uświadomienie wartości malarstwa historycznego Jana Matejki.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:                                      - wypowiada się na temat dzieła sztuki,

- wyszukuje w internecie wskazane informacje,

- dokonuje selekcji i przetworzenia zgromadzonego materiału,

- opowiada o życiu i dokonaniach Jana Matejki,

- określa temat obrazu oraz rozpoznaje postacie ukazane na płótnie,

- tworzy notatkę z lekcji.

 

METODY:  praca z komputerem, ćwiczenia redakcyjne, praca z tekstem, rozmowa kierowana, praca z materiałem ilustracyjnym

FORMY:   jednostkowa, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:  podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na czasie 2”,   komputery z   dostępem do internetu (jeden komputer na każdą parę uczniów),  karta pracy „Malarska wizja bitwy pod Grunwaldem”

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I.                  Zajęcia wstępne

1.       Przywitanie z uczniami.

2.       Sprawdzenie obecności.

3.       Przedstawienie tematu i celu zajęć.

II.                Zajęcia właściwe

1.       Uczniowie przyglądają się reprodukcji „Bitwy pod Grunwaldem” (podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, s. 150). Osoby chętne wypowiadają się na temat wrażeń i odczuć wywołanych przez obraz.

2.       Na polecenie nauczyciela uczniowie uruchamiają komputery, po czym, korzystając z wyszukiwarki internetowej, odnajdują strony poświęcone Janowi Matejce i jego malarstwu. Wynotowują w zeszytach nazwy i adresy trzech najciekawszych witryn. W dalszej kolejności zapoznają się z zamieszczonymi na nich informacjami.

3.       Na podstawie uzyskanej wiedzy uczniowie redagują w zeszytach notatki na temat życia i twórczości artysty. Wybrane osoby odczytują gotowe teksty.

4.       Uczniowie zapoznają się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie www.album-grunwaldzki.iq.pl/malarstw/index.php. Następnie wykonują zadanie 1. w karcie pracy, uzupełniając schemat dotyczący obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Ochotnik głośno czyta zapisane przez siebie informacje, natomiast pozostałe osoby dopracowują swoje notatki.

5.       Uczniowie przystępują do lektury tekstu znajdującego się na stronie http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3703/. Następnie realizują zadanie 2. z karty pracy, poszerzając swoją wiedzę na temat obrazu i rozbieżności między malarską wizją bitwy a prawdą historyczną. Wskazana osoba odczytuje dokończone zdania.

6.       Nauczyciel poleca uczniom, aby odszukali w internecie informacje o ukazanych postaciach oraz o symbolice wybranych elementów dzieła. Uczniowie zapisują imiona i nazwiska lub przydomki poszczególnych osób. Wyjaśniają także, co oznaczają podane symbole (zadanie 3. i 4. z karty pracy). Ochotnicy przedstawiają na forum klasy swoje rozwiązania.

7.       Uczniowie tworzą w zeszytach notatkę podsumowującą zdobyte wiadomości.

III.               Zakończenie zajęć

1.   Zadanie domowe – Opowiedz w pięciu zdaniach, jaką rolę dzisiaj, w XXI w., odgrywa malarstwo historyczne Jana Matejki.

2.       Podziękowanie za udział w zajęciach.

3.       Pożegnanie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sondy